Bir iddiamız yok, gördüğümüz ve bize empoze edilmek istenen gerçekleri deşifre etmeye çalışıyoruz sadece

Empoze Nedir?

Empoze sözlük anlamı olarak zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan demektir. Fransızcadan gelme bi kelime olup ing. impose olmakla birlikte "zorla kabul ettirmek" anlamına gelir. Türkçede "dayatma" kelimesi ile de ifade edilebilir.

Empoze etmek ise bir fikir ve düşünceyi karşısındaki insan ya da toplumun isteği dışında kabul ettirip ve benimsetme çabasıdır. Düşünceyi enjekte etmekte denebilir.

Empoze etme yöntemleri değişebilmektedir. Çeşitli araç ve yöntemlerle kişiye sezdirmeden benimsetmek en tehlikelisidir.

Empoze için kullanılan araçlar:

Ücretsiz İngilizce Kitap Siteleri

“Kitaplar çok pahalı” sözünü boşa çıkaracak bir olanak var artık. İngilizce kitaplar arıyorsanız, her türden kitaba doyabileceğiniz 100’den fazla ücretsiz internet sitesi!

Klasikler
1 Classic Bookshelf: Bu siteden Charles Dickens, Charlotte Bronte gibi birçok efsane ismin romanlarına ulaşabilirsiniz.
2 The Online Books Page: Pennsylvania Üniversitesi’nin kitap arama ve kaynakça sitesi.
3 Project Gutenberg: Bu ünlü sitede 27 binden fazla ücretsiz kitap var.

Firaset ve basiret'e farklı bir bakış açısı

MBTI Kişilik testi ile amerikalılar yüzyıldır insanların firaset ve basiret yatkınlığını ölçebilmekteler..

Sorulan bir takım sorular ile kişinin tercihleri beyin yapısını anlamamızda yardımcı olmakta.

Bu test ve veriler ışığında baktığımızda firaset sezgi yolu ile kişinin resmi büyük görebilmesi, olasılıkları hesaplayabilmesi denebilir.

Diyanetin hazırlattığı islam ansiklopedisi de bizim bu bakış açımızı doğrular nitelikte. Diyanet ansiklopedisine göre firaset:

MBTI Kişilik Testleri ne kadar doğru?

Yüz yıl öncesinde ortaya atılan ve ikinci dünya savaşında azalan iş gücü için kullanılan bir test.. MBTI myers-briggs kişilik göstergesi de deniyor..

İnsanları 16 farklı grupta topluyor.. 4 ana dalda inceliyor..

Enerji, bilgi girişi, karar süreci ve işleyiş..

her bir dalı kendi aralarında ikişer yelpazede sınıflandırmışlar..

Nasıl ki bu doğanın alemin matematik ve fizik kuralları varsa insan doğasını anlayabilmek için bazı matematiksel ve fiziksel yaklaşımlar olacaktır.

İşte bu kişilik tipleri de böyle bir yaklaşımın ürünü olarak görünmekte.

Zihinsel kopyalama ve düşünce aktarımı

Bilimsel anlamda bu terimin anlamı ya da karşılığı nedir bilemiyorum. Avrupalılar amerikalılar ne der bilemiyorum. Zihinsel kopyalama dediğim ya da zihinden zihne veri transferi olarak tarif edebileceğim. Bir duygu düşünce ve algı felsefesinin konuşarak ya da diğer iletişim yolları ile karşı tarafın zihnine yine kendi zihnimizde olduğu gibi transfer edilebilmesidir.

Bizi dinleyen kişi tarafından defermasyona uğramadan, anlam yitirmeden, asıl var oldugu kalıp şeklinden bozulmadan aktarılmasıdır.

Televizyon izleme alışkanlığı ve zihin kalesi

Evinizdeki televizyonun olmaması daha iyi.. Varsa da bunun alışkanlık haline gelmemesi önemli. TV izleme hastalığı yavaş yavaş zihninizi kuşatır ve sizi hapseder. Düşünce ve karar mekanızmanızı kontrol altına alır.

Size sizin kontrolünüz dışında bilgi birikim ve dünya görüşü aşılar. Beğendiğini alır beğenmediğini atarsın felsefesi bir kandırmaca tuzaktır. Sen akıllı insansın falan feşmekanlar masaldan ibaret..

Osmanlı dönemi bilinçli imla terörü

Osmanlı döneminde özellikle mevcut alfabeden memnun olmayan ve bundan dolayı rahatsızlık duyan sözde aydınların oynadığı bilinçli bir oyun söz konusu..

Bu yapılan oyuna göre ortak bir imla etrafında toplanmak yerine sözde aydınların her biri kendi çaplarında imlalar türetmiş. ve her biri kelimeleri farklı şekillerde yazmayı seçmiştir.

Bu da döneminde osmanlıca imla kargaşasını doğurmuştur. Tıpkı bir şehirde yapılan terör eylemleri ile halkın kargaşa yaşaması gibi. Güven ve emniyet zaafiyetin doğması gibi..

Onlar sadece sistemi kurguluyorlar

Onlar sadece oturup sistemi kurguluyorlar. En ince detaylarına kadar sistemin sosyal etkileri vs. vs. bir çok şeyi inceleyip analiz edip kurgusunu yapıyorlar.

Sonra pazarlama kısmı var. Toplumu bu kurgulanan sisteme adepte etme bağlama ve peşinden düşürme stratejilerini uyguluyorlar. Biz büyük bir gönül rahatlığı ile kabul edip inanıyor ve peşine düşüyoruz.

Biz bize göstermeye çalışılan maskeyi görüyor ona odaklanıyor. Arkas yüzünü asla bilmiyor. anlayamıyoruz.

Hayat felsefemiz inanç ve önceliklerimiz

Hyatımızı yön veren kararlarımızı etkileyen felsefemiz var. Bir inanç yığınımız.. ve önceliklerimiz var.

Hayatımızda aldığımız ve alacağımız kararları etkeleyen alt düşünceler yer almakta. Bunların biz farkında ya da değiliz.

İşte bu inanç ve felsefe yapısı bilinçli ve planlı olarak bir yerlerce pompalanmakta. Bu düşünceler bize bir şekilde empoze edilmekte. Ve biz bize empoze edilen bu düşünce yapısına göre hayatımızı yön vermekteyiz. Ya da eksik ve yetersiz insanların seviyelerince bize aktardıklarından aldıklarımız kaptıklarımızdır.

Akıl fikir değerleri ve algı frekansı

Ebced hesaplamasında isimlerin ebced değerleri üzerinden çıkan rakamların ne anlama geldiği merak konusu.

İnternette ilk kapsamlı akıl fikir değerleri verme sistemini geliştirdiğimiden bu yana yüzlerce insanın akıl fikir değerlerini bizzat gözlemleyip analiz etme fırsatını buldum. Gerçek hayatt tanıdığım ve hikayelerini yaşarak gördüğüm bu insanlar benim ebceddeki akıl fikir olayını daha iyi görebilmemi sağladılar.

Akıl fikir değerleri yanlış anlaşılmaya çok müsait. Geçmiş yüzyıllardan bu konular ile alakalı yazılmış dökümanlara ulaşabilirsem onları da paylaşacağım inşllh.

Anket

Empoze sizce nedir ne anlama gelir:

İçeriği paylaş